PRO ČLENY

Registrace kontaktu člena COOP družstva HB
Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Telefon: *
+420
* povinné údaje
Ulice, čp.: *
Město / Obec: *
PSČ: *
Antispam (opište text z obrázku): * captcha

  

DATUM INFORMACE PŘÍLOHA
15.07.2020

Svolání členské schůze COOP družstvo HB

Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) s v o l á v á dle článku 19, odstavce 1 stanov

členskou schůzi,

která se bude konat 7. srpna 2020 (pátek) od 13.00 hodin
v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

Program členské schůze:

 1. Zahájení.
 2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního před-sednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
 3. Změna stanov družstva.
 4. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2019.
 5. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2019 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
 6. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
 7. Diskuse k uvedeným zprávám.
 8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2019.
 9. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2020 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
 10. Různé.
 11. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena v 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.
Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání. Termín konání náhradní členské schůze bude sdělen uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

Upozornění pro členy družstva:
Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.
Přílohou této pozvánky je podklad pro bod 3 programu s návrhem změn stanov družstva.

13.7.2020
Představenstvo COOP družstvo HB

Pozvánka na řádnou členskou schůzi COOP družstva HB 2020 + příloha k pozvánce
13.05.2019

Svolání náhradní členské schůze COOP družstvo HB

Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) svolává dle článku 19., odstavce 1 a 6 stanov

náhradní členskou schůzi,

která se bude konat 31. května 2019 (v pátek) od 14.00 hodin
v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

Program náhradní členské schůze:

 1. Zahájení.
 2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
 3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2018.
 4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2018 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
 5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
 6. Diskuse k uvedeným zprávám.
 7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2018.
 8. Další užívání nemovitostí od Marissa Omikrón, a.s. (nemovitosti bývalého JMB družstva), popř. jejich nabytí a další řešení postupu.
 9. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2019 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
 10. Různé.
 11. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena v 13.30 hodin. Člen vykonává svá práva na náhradní členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.
Náklady spojené s účastí na náhradní členské schůzi si hradí člen sám.

Upozornění pro členy družstva:
Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

13.5.2019

Představenstvo COOP družstvo HB

Pozvánka na náhradní členskou schůzi COOP družstva HB 2019
18.04.2019

Svolání členské schůze COOP družstvo HB

Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) svolává dle článku 19., odstavce 1 stanov

členskou schůzi,

která se bude konat 10. května 2019 (v pátek) od 14.00 hodin
v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

 

Program členské schůze:

 1. Zahájení.
 2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
 3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2018.
 4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2018 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
 5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
 6. Diskuse k uvedeným zprávám.
 7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2018.
 8. Další užívání nemovitostí od Marissa Omikrón, a.s. (nemovitosti bývalého JMB družstva), popř. jejich nabytí a další řešení postupu.
 9. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2019 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
 10. Různé.
 11. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena v 13.30 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání. Termín konání náhradní členské schůze bude sdělen uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

Upozornění pro členy družstva:
Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

11.4.2019

Představenstvo COOP družstvo HB

Pozvánka na členskou schůzi COOP družstva HB 2019
10.05.2018

Svolání náhradní členské schůze COOP družstvo HB

Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053)
svolává dle článku 19., odstavce 1 stanov

náhradní členskou schůzi,

která se bude konat 28. května 2018 (v pondělí) od 13.30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

Program členské schůze:

1. Zahájení.
2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
3. Změna stanov družstva.
4. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu družstva.
5. Rozhodnutí o přejmenování statutárního fondu (rozvahový účet 423) na Zajišťovací fond družstva.
6. Rozhodnutí o zřízení účelového fondu Operativní fond družstva.
7. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2017.
8. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
9. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
10. Diskuse k uvedeným zprávám.
11. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku.
12. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2018 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
13. Schválení smluv dle § 59 a 61 zákona o obchodních korporacích.
14. Různé.
15. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 13.00 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

Upozornění pro členy družstva:

Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

Představenstvo
COOP družstvo HB

Příloha ke svolání členské schůze COOP družstvo HB

V souladu § 637 zákona o obchodních korporacích obsahuje pozvánka v příloze též návrh změn stanov COOP družstvo HB.

Článek 4
Předmět podnikání družstva

 • Doplnění „ , obchod s elektřinou“ za text „- výroba elektřiny“

Článek 5
Členský vklad a majetkové vztahy

 • Doplnění odst. 1 o vytučněný text:
  1. Základní členský vklad činí 800,– Kč (osm set korun českých) a je splatný současně s podáním členské přihlášky, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví něco jiného. Člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady.

Článek 10
Vyloučení

 • Nové znění odst. 2:
  2. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odstavce 1, který nemůže být dodatečně měněn. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

Článek 11
Úmrtí člena

 • Změna v odst. 1 o vytučněný text:
  1. V případě úmrtí člena zaniká členství dnem smrti. Družstevní podíl je předmětem dědictví. Dědic družstevního podílu může požádat družstvo o členství, o jeho žádosti o přijetí rozhodne představenstvo. Pokud dědic nepožádá o členství do pěti (5) měsíců ode dne právní moci usnesení, kterým bude dědické řízení ukončeno, má se za to, že dědic svého práva vzniku členství nevyužil (a situace je obdobná, jako kdyby představenstvo členství dědice odmítlo).

Článek 12
Zánik právnické osoby

 • Nové znění článku:
  Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo.

Článek 13
Vypořádací podíl

 • Nové znění celého článku:
 • Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanovuje v pevné výši a je dán součtem částky 2500,- Kč za každý jeden základní členský vklad a dále částky 2500,- Kč na každých 800,– Kč dalšího členského vkladu či dalších členských vkladů vypořádávaného člena družstva. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nedohodne-li se družstvo se členem jinak (vypořádání v podobě nemovitostí vyžaduje schválení členskou schůzí). Družstvo je povinno vyplatit vypořádací podíl nejpozději do dvou (2) let ode dne zániku členství.

Článek 14
Fondy družstva

 • Nové znění celého článku:
 • 1. Nestanoví-li zákon něco jiného, není družstvo povinno vytvářet ani doplňovat zákonný rezervní fond. Může tak ovšem učinit dobrovolně – zřízení, zrušení nebo změna rezervního fondu a jeho doplnění nebo užití jeho prostředků (včetně přesunu do jiného fondu družstva) přísluší členské schůzi. Rezervní fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
  2. Dále družstvo zřizuje sociální fond – o jeho doplnění a použití rozhoduje představenstvo družstva.
  3. Družstvo je oprávněno zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy další účelové fondy. O zřízení a zrušení účelového fondu rozhoduje členská schůze. Zpravidla při zřízení účelového fondu může členská schůze určit i účel fondu a přijmout základní pravidla pro doplňování takového fondu, případně pro užití prostředků fondu. V rámci případných členskou schůzí stanovených pravidel rozhoduje o použití prostředků fondů představenstvo.

Článek 17
Základní povinnosti členů

 • Doplnění odst. 1 o nové písmeno f/ s textem:
  f/ údaje získané ze seznamu členů vedených družstvem používat výhradně pro svou potřebu (v případě, že údaje nebude používat jen pro svou potřebu, porušuje své členské povinnosti a nese i případnou odpovědnost za náhradu škody).
Pozvánka na náhradní členskou schůzi COOP družstva HB 2018

Příloha ke svolání členské schůze COOP družstvo HB
20.04.2018

Svolání členské schůze COOP družstvo HB

Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053)
svolává dle článku 19., odstavce 1 stanov

členskou schůzi,

která se bude konat 10. května 2018 (ve čtvrtek) od 13.30 hodin
v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

Program členské schůze:

 1. Zahájení.
 2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
 3. Změna stanov družstva.
 4. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu družstva.
 5. Rozhodnutí o přejmenování statutárního fondu (rozvahový účet 423) na Zajišťovací fond družstva.
 6. Rozhodnutí o zřízení účelového fondu Operativní fond družstva.
 7. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2017.
 8. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
 9. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
 10. Diskuse k uvedeným zprávám.
 11. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku.
 12. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2018 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
 13. Schválení smluv dle § 59 a 61 zákona o obchodních korporacích.
 14. Různé.
 15. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 13.00 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání. Termín konání náhradní členské schůze bude sdělen uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

Upozornění pro členy družstva:

Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

20.4.2018

Představenstvo
COOP družstvo HB

Příloha ke svolání členské schůze COOP družstvo HB

V souladu § 637 zákona o obchodních korporacích obsahuje pozvánka v příloze též návrh změn stanov COOP družstvo HB.

Článek 4
Předmět podnikání družstva

 • Doplnění „ , obchod s elektřinou“ za text „- výroba elektřiny“

Článek 5
Členský vklad a majetkové vztahy

 • Doplnění odst. 1 o vytučněný text:
  1. Základní členský vklad činí 800,– Kč (osm set korun českých) a je splatný současně s podáním členské přihlášky, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví něco jiného. Člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady.

Článek 10
Vyloučení

 • Nové znění odst. 2:
  2. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odstavce 1, který nemůže být dodatečně měněn. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

Článek 11
Úmrtí člena

 • Změna v odst. 1 o vytučněný text:
  1. V případě úmrtí člena zaniká členství dnem smrti. Družstevní podíl je předmětem dědictví. Dědic družstevního podílu může požádat družstvo o členství, o jeho žádosti o přijetí rozhodne představenstvo. Pokud dědic nepožádá o členství do pěti (5) měsíců ode dne právní moci usnesení, kterým bude dědické řízení ukončeno, má se za to, že dědic svého práva vzniku členství nevyužil (a situace je obdobná, jako kdyby představenstvo členství dědice odmítlo).

Článek 12
Zánik právnické osoby

 • Nové znění článku:
  Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo.

Článek 13
Vypořádací podíl

 • Nové znění celého článku:
  Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanovuje v pevné výši a je dán součtem částky 2500,- Kč za každý jeden základní členský vklad a dále částky 2500,- Kč na každých 800,– Kč dalšího členského vkladu či dalších členských vkladů vypořádávaného člena družstva. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nedohodne-li se družstvo se členem jinak (vypořádání v podobě nemovitostí vyžaduje schválení členskou schůzí). Družstvo je povinno vyplatit vypořádací podíl nejpozději do dvou (2) let ode dne zániku členství.

Článek 14
Fondy družstva

 • Nové znění celého článku:
  1. Nestanoví-li zákon něco jiného, není družstvo povinno vytvářet ani doplňovat zákonný rezervní fond. Může tak ovšem učinit dobrovolně – zřízení, zrušení nebo změna rezervního fondu a jeho doplnění nebo užití jeho prostředků (včetně přesunu do jiného fondu družstva) přísluší členské schůzi. Rezervní fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
  2. Dále družstvo zřizuje sociální fond – o jeho doplnění a použití rozhoduje představenstvo družstva.
  3. Družstvo je oprávněno zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy další účelové fondy. O zřízení a zrušení účelového fondu rozhoduje členská schůze. Zpravidla při zřízení účelového fondu může členská schůze určit i účel fondu a přijmout základní pravidla pro doplňování takového fondu, případně pro užití prostředků fondu. V rámci případných členskou schůzí stanovených pravidel rozhoduje o použití prostředků fondů představenstvo.

Článek 17
Základní povinnosti členů

 • Doplnění odst. 1 o nové písmeno f/ s textem:
  f/ údaje získané ze seznamu členů vedených družstvem používat výhradně pro svou potřebu (v případě, že údaje nebude používat jen pro svou potřebu, porušuje své členské povinnosti a nese i případnou odpovědnost za náhradu škody).
Pozvánka na členskou schůzi COOP družstva HB 2018

Příloha ke svolání členské schůze COOP družstvo HB

Stanovy COOP družstva HB (19.6.2017)

Stanovy COOP družstva HB 19.6.2017

 

 

ARCHIV
Pozvánky a informace 2008

2008

Pozvánky a informace 2009

2009

Pozvánky a informace 2010
– –
Pozvánky a informace 2011

2011

Pozvánky a informace 2012

2012

Pozvánky a informace 2013

2013

Pozvánky a informace 2014

2014

Pozvánky a informace 2015

2015

Pozvánky a informace 2016

2015

Pozvánky a informace 2017

2015

Comments are closed.

 • ×

  AKČNÍ LETÁKY E-MAILEM

  Zaregistrujte ZDARMA svou e-mailovou adresu a pravidelně každý týden od nás budete dostávat aktuální akční letáky a novinky.

  • Zadejte svůj e-mail, na který Vám zašleme potvrzovací zprávu pro dokončení registrace.
  AKČNÍ LETÁKY E-MAILEM - REGISTRACE