PRO ČLENY

  Registrace kontaktu člena COOP družstva HB

  Jméno a příjmení: *

  E-mail: *

  Telefon: *
  +420

  * povinné údaje

  Ulice, čp.: *

  Město / Obec: *

  PSČ: *

  Antispam (opište text z obrázku): *

  captcha

    

  DATUM INFORMACE PŘÍLOHA
  15.5.2023

  Svolání náhradní členské schůze COOP družstva HB

  Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) s v o l á v á dle článku 19, odstavce 1 a 6 stanov

  náhradní členskou schůzi,

  která se bude konat 2. června 2023 (pátek) od 13.00 hodin
  v tzv. COOP HB Clubu na adrese Kosmonautů 1665, 583 01 Chotěboř (1. patro)

  Program náhradní členské schůze:

  1. Zahájení.
  2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů náhradní členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
  3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2022.
  4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2022 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
  5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
  6. Diskuse k uvedeným zprávám.
  7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2022.
  8. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2023 – FINCO-AUDIT, spol. s r. o. (IČO: 25252429).
  9. Různé.
  10. Závěr náhradní členské schůze.

  Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na náhradní členské schůzi osobně, nebo v zastoupení. Při prezentaci se předkládá platný doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích. Náklady spojené s účastí na náhradní členské schůzi si hradí člen sám.

  Upozornění pro členy družstva:

  Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu náhradní členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

  15.5.2023

  za představenstvo COOP družstvo HB
  Ing. Vladimír Stehno, předseda představenstva

  Pozvánka na NÁHRADNÍ členskou schůzi COOP družstvo HB 2023
  26.4.2023

  Svolání členské schůze COOP družstva HB

  Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) s v o l á v á dle článku 19, odstavce 1 stanov

  členskou  schůzi,

  která se bude konat 12. května 2023 (pátek) od 13.00 hodin
  v centrále COOP družstva HB na adrese Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (zadní služební vstup).

  Program členské schůze:

  1. Zahájení.
  2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
  3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2022.
  4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2022 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
  5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
  6. Diskuse k uvedeným zprávám.
  7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2022.
  8. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2023 – FINCO-AUDIT, spol. s r. o. (IČO: 25252429).
  9. Různé.
  10. Závěr členské schůze.

  Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, nebo v zastoupení. Při prezentaci se předkládá platný doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích. Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

  Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání. Termín konání náhradní členské schůze bude sdělen uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva www.coophb.cz a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

  Upozornění pro členy družstva:

  Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

  26.4.2023

  za představenstvo COOP družstvo HB
  Ing. Vladimír Stehno, předseda představenstva

  Pozvánka na řádnou členskou schůzi COOP družstva HB 2023
  17.5.2022

  Svolání náhradní členské schůze COOP družstva HB

  Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) svolává dle článku 19, odstavce 1 a 6 stanov

  náhradní členskou schůzi,

  která se bude konat 3. června 2022 (pátek) od 13.00 hodin
  v tzv. COOP HB Clubu na adrese Kosmonautů 1665, 583 01 Chotěboř (1. patro)

  Program náhradní členské schůze:

  1. Zahájení.
  2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů náhradní členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
  3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2021.
  4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2021 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
  5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
  6. Diskuse k uvedeným zprávám.
  7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2021.
  8. Volba členů představenstva družstva. Volba předsedy představenstva družstva. Volba místopředsedů představenstva družstva.
  9. Volba členů kontrolní komise družstva.
  10. Schválení smluv o výkonu funkce podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb.
  11. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2022 – FINCO-AUDIT, spol. s r. o. (IČO: 25252429).
  12. Různé.
  13. Závěr náhradní členské schůze.

  Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na náhradní členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), nebo v zastoupení. Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích. Náklady spojené s účastí na náhradní členské schůzi si hradí člen sám.

  Upozornění pro členy družstva:

  Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu náhradní členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

  17.5.2022
  za představenstvo COOP družstvo HB
  Ing. Vladimír Stehno, předseda představenstva

  Pozvánka na NÁHRADNÍ členskou schůzi COOP družstvo HB 2022
  28.4.2022

  Svolání členské schůze COOP družstva HB

  Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) svolává dle článku 19, odstavce 1 stanov

  členskou schůzi,

  která se bude konat 16. května 2022 (pondělí) od 13.00 hodin
  v centrále COOP družstva HB na adrese Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (zadní služební vstup).

  Program členské schůze:

  1. Zahájení.
  2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
  3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2021.
  4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2021 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
  5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
  6. Diskuse k uvedeným zprávám.
  7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2021.
  8. Volba členů představenstva družstva. Volba předsedy představenstva družstva. Volba místopředsedů představenstva družstva.
  9. Volba členů kontrolní komise družstva.
  10. Schválení smluv o výkonu funkce podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb.
  11. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2022 – FINCO-AUDIT, spol. s r. o. (IČO: 25252429).
  12. Různé.
  13. Závěr členské schůze.

  Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), nebo v zastoupení. Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích. Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

  Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání. Termín konání náhradní členské schůze bude sdělen uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva www.coophb.cz a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

  Upozornění pro členy družstva:

  Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

  27.4.2022
  za představenstvo COOP družstvo HB
  Ing. Vladimír Stehno, předseda představenstva

  Pozvánka na řádnou členskou schůzi COOP družstva HB 2022
  21.6.2021

  Aktuální podmínky účasti na náhradní členské schůzi COOP družstva HB, konané dne 25.6.2021

  dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021 č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN s účinností od 8. června 2021

  Členské schůze se budou moci účastnit členové a jejich zástupci, pokud nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňují tyto podmínky:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  5. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  6. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
  7. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

  Člen družstva či jeho zástupce musí splnění výše uvedených podmínek prokázat; v případě, že dané neprokáže, je družstvo povinno takovému členovi či jeho zástupci neumožnit vstup do vnitřních prostor.

  Členové budou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti.

  Aktuální podmínky účasti na náhradní členské schůzi COOP družstva HB
  7.6.2021

  Svolání náhradní členské schůze
  COOP družstva HB

  Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) svolává dle článku 19, odstavce 1 a 6 stanov

  náhradní členskou schůzi,

  která se bude konat 25. června 2021 (pátek) od 13.00 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

  Program náhradní členské schůze:

  1. Zahájení.
  2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsed-nictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
  3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2020.
  4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2020 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
  5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
  6. Diskuse k uvedeným zprávám.
  7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2020.
  8. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2021 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
  9. Různé.
  10. Závěr členské schůze.

  Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na náhradní členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích. Nákla-dy spojené s účastí na náhradní členské schůzi si hradí člen sám.

  Upozornění pro členy družstva:
  Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu náhradní členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

  POZOR !!!!

  Nelze vyloučit, že pro účast na náhradní členské schůzi bude třeba dodržet státní protiepidemiologická opatření! Prosím sledujte náš web www.coophb.cz pro aktuální informace.

  K dnešnímu dni dle Přílohy č. 1 usnesení vlády č. 486 se mohou náhradní členské schůze účastnit členové a jejich zástupci za těchto podmínek:

  1) nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáží, že splňují tyto podmínky

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v se-znamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: i) od aplikace první dávky očko-vací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplika-ce první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdra-votnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

  2) Účastníci se usadí tak, aby mezi nimi bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti. Doporučujeme mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňují-cí minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle norem, s výjimkami pro tento typ pro-středku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.

  7.6.2021

  za představenstvo COOP družstvo HB
  Ing. Vladimír Stehno, předseda představenstva

  Pozvánka na náhradní členskou schůzi COOP družstva HB 2021
  31.5.2021

  Aktuální podmínky účasti na členské schůzi COOP družstva HB, konané dne 4.6.2021

  dle Přílohy č. 1 usnesení vlády ze dne 28. května 2021 č. 486 s účinností od 31. května 2021

  Členské schůze se budou moci účastnit členové a jejich zástupci za těchto podmínek:

  1) Členové družstva, resp. jejich zástupci nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáží, že splňují tyto podmínky

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

  2) Účastníci se usadí tak, aby mezi nimi bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti.

  Doporučujeme mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.

  Podmínky účasti na členské schůzi COOP družstva HB
  17.5.2021

  Svolání členské schůze COOP družstva HB

  Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ:
  00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) s v o l á v á dle článku
  19, odstavce 1 stanov

  členskou schůzi,

  která se bude konat 4. června 2021 (pátek) od 13.00 hodin
  v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

  Program členské schůze:

  1. Zahájení.
  2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
  3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2020.
  4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2020 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
  5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
  6. Diskuse k uvedeným zprávám.
  7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2020.
  8. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2021 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22,
   130 00 Praha 3.
  9. Různé.
  10. Závěr členské schůze.

  Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.
  Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám. Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání. Termín konání náhradní členské schůze bude sdělen uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva www.cooophb.cz a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

  Upozornění pro členy družstva:
  Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou
  k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

  POZOR !!!!

  Nelze vyloučit, že pro účast na členské schůzi bude třeba dodržet státní protiepidemiologická opatření!
  Prosím sledujte náš web www.coophb.cz pro aktuální informace.

  K dnešnímu dni kupř. platí tyto podmínky:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.
  • každá osoba musí mít nasazenou ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
  • osoby jsou usazené tak, aby dodržovaly vzdálenost minimálně 2 metry od sebe.

  17.5.2021

  za představenstvo COOP družstvo HB, Ing. Vladimír Stehno, předseda představenstva

  Pozvánka na řádnou členskou schůzi COOP družstva HB 2021
  7.8.2020

  Svolání náhradní členské schůze COOP družstvo HB

  Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) s v o l á v á dle článku 19., odstavce 1 a 6 stanov

  náhradní členskou schůzi,

  která se bude konat 28. srpna 2020 (v pátek) od 13.00 hodin
  v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

  Program náhradní členské schůze:

  1. Zahájení.
  2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů náhradní členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
  3. Změna stanov družstva.
  4. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2019.
  5. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2019 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
  6. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
  7. Diskuse k uvedeným zprávám.
  8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2019.
  9. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2020 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
  10. Různé.
  11. Závěr členské schůze.

  Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena v 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na náhradní členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.
  Náklady spojené s účastí na náhradní členské schůzi si hradí člen sám.
  Upozornění pro členy družstva:

  Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu náhradní členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

  7.8.2020

  Představenstvo COOP družstvo HB

  Pozvánka na náhradní členskou schůzi COOP družstva HB 2020
  15.07.2020

  Svolání členské schůze COOP družstvo HB

  Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) s v o l á v á dle článku 19, odstavce 1 stanov

  členskou schůzi,

  která se bude konat 7. srpna 2020 (pátek) od 13.00 hodin
  v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

  Program členské schůze:

  1. Zahájení.
  2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního před-sednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
  3. Změna stanov družstva.
  4. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2019.
  5. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2019 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
  6. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
  7. Diskuse k uvedeným zprávám.
  8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2019.
  9. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2020 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
  10. Různé.
  11. Závěr členské schůze.

  Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena v 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.
  Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

  Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání. Termín konání náhradní členské schůze bude sdělen uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

  Upozornění pro členy družstva:
  Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.
  Přílohou této pozvánky je podklad pro bod 3 programu s návrhem změn stanov družstva.

  13.7.2020
  Představenstvo COOP družstvo HB

  Pozvánka na řádnou členskou schůzi COOP družstva HB 2020 + příloha k pozvánce
  13.05.2019

  Svolání náhradní členské schůze COOP družstvo HB

  Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) svolává dle článku 19., odstavce 1 a 6 stanov

  náhradní členskou schůzi,

  která se bude konat 31. května 2019 (v pátek) od 14.00 hodin
  v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

  Program náhradní členské schůze:

  1. Zahájení.
  2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
  3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2018.
  4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2018 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
  5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
  6. Diskuse k uvedeným zprávám.
  7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2018.
  8. Další užívání nemovitostí od Marissa Omikrón, a.s. (nemovitosti bývalého JMB družstva), popř. jejich nabytí a další řešení postupu.
  9. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2019 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
  10. Různé.
  11. Závěr členské schůze.

  Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena v 13.30 hodin. Člen vykonává svá práva na náhradní členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.
  Náklady spojené s účastí na náhradní členské schůzi si hradí člen sám.

  Upozornění pro členy družstva:
  Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

  13.5.2019

  Představenstvo COOP družstvo HB

  Pozvánka na náhradní členskou schůzi COOP družstva HB 2019
  18.04.2019

  Svolání členské schůze COOP družstvo HB

  Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) svolává dle článku 19., odstavce 1 stanov

  členskou schůzi,

  která se bude konat 10. května 2019 (v pátek) od 14.00 hodin
  v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

   

  Program členské schůze:

  1. Zahájení.
  2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
  3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2018.
  4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2018 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
  5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
  6. Diskuse k uvedeným zprávám.
  7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2018.
  8. Další užívání nemovitostí od Marissa Omikrón, a.s. (nemovitosti bývalého JMB družstva), popř. jejich nabytí a další řešení postupu.
  9. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2019 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
  10. Různé.
  11. Závěr členské schůze.

  Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena v 13.30 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.

  Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

  Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání. Termín konání náhradní členské schůze bude sdělen uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

  Upozornění pro členy družstva:
  Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

  11.4.2019

  Představenstvo COOP družstvo HB

  Pozvánka na členskou schůzi COOP družstva HB 2019
  10.05.2018

  Svolání náhradní členské schůze COOP družstvo HB

  Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053)
  svolává dle článku 19., odstavce 1 stanov

  náhradní členskou schůzi,

  která se bude konat 28. května 2018 (v pondělí) od 13.30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

  Program členské schůze:

  1. Zahájení.
  2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
  3. Změna stanov družstva.
  4. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu družstva.
  5. Rozhodnutí o přejmenování statutárního fondu (rozvahový účet 423) na Zajišťovací fond družstva.
  6. Rozhodnutí o zřízení účelového fondu Operativní fond družstva.
  7. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2017.
  8. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
  9. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
  10. Diskuse k uvedeným zprávám.
  11. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku.
  12. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2018 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
  13. Schválení smluv dle § 59 a 61 zákona o obchodních korporacích.
  14. Různé.
  15. Závěr členské schůze.

  Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 13.00 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.

  Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

  Upozornění pro členy družstva:

  Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

  Představenstvo
  COOP družstvo HB

  Příloha ke svolání členské schůze COOP družstvo HB

  V souladu § 637 zákona o obchodních korporacích obsahuje pozvánka v příloze též návrh změn stanov COOP družstvo HB.

  Článek 4
  Předmět podnikání družstva

  • Doplnění „ , obchod s elektřinou“ za text „- výroba elektřiny“

  Článek 5
  Členský vklad a majetkové vztahy

  • Doplnění odst. 1 o vytučněný text:
   1. Základní členský vklad činí 800,– Kč (osm set korun českých) a je splatný současně s podáním členské přihlášky, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví něco jiného. Člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady.

  Článek 10
  Vyloučení

  • Nové znění odst. 2:
   2. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odstavce 1, který nemůže být dodatečně měněn. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

  Článek 11
  Úmrtí člena

  • Změna v odst. 1 o vytučněný text:
   1. V případě úmrtí člena zaniká členství dnem smrti. Družstevní podíl je předmětem dědictví. Dědic družstevního podílu může požádat družstvo o členství, o jeho žádosti o přijetí rozhodne představenstvo. Pokud dědic nepožádá o členství do pěti (5) měsíců ode dne právní moci usnesení, kterým bude dědické řízení ukončeno, má se za to, že dědic svého práva vzniku členství nevyužil (a situace je obdobná, jako kdyby představenstvo členství dědice odmítlo).

  Článek 12
  Zánik právnické osoby

  • Nové znění článku:
   Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo.

  Článek 13
  Vypořádací podíl

  • Nové znění celého článku:
  • Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanovuje v pevné výši a je dán součtem částky 2500,- Kč za každý jeden základní členský vklad a dále částky 2500,- Kč na každých 800,– Kč dalšího členského vkladu či dalších členských vkladů vypořádávaného člena družstva. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nedohodne-li se družstvo se členem jinak (vypořádání v podobě nemovitostí vyžaduje schválení členskou schůzí). Družstvo je povinno vyplatit vypořádací podíl nejpozději do dvou (2) let ode dne zániku členství.

  Článek 14
  Fondy družstva

  • Nové znění celého článku:
  • 1. Nestanoví-li zákon něco jiného, není družstvo povinno vytvářet ani doplňovat zákonný rezervní fond. Může tak ovšem učinit dobrovolně – zřízení, zrušení nebo změna rezervního fondu a jeho doplnění nebo užití jeho prostředků (včetně přesunu do jiného fondu družstva) přísluší členské schůzi. Rezervní fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
   2. Dále družstvo zřizuje sociální fond – o jeho doplnění a použití rozhoduje představenstvo družstva.
   3. Družstvo je oprávněno zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy další účelové fondy. O zřízení a zrušení účelového fondu rozhoduje členská schůze. Zpravidla při zřízení účelového fondu může členská schůze určit i účel fondu a přijmout základní pravidla pro doplňování takového fondu, případně pro užití prostředků fondu. V rámci případných členskou schůzí stanovených pravidel rozhoduje o použití prostředků fondů představenstvo.

  Článek 17
  Základní povinnosti členů

  • Doplnění odst. 1 o nové písmeno f/ s textem:
   f/ údaje získané ze seznamu členů vedených družstvem používat výhradně pro svou potřebu (v případě, že údaje nebude používat jen pro svou potřebu, porušuje své členské povinnosti a nese i případnou odpovědnost za náhradu škody).
  Pozvánka na náhradní členskou schůzi COOP družstva HB 2018

  Příloha ke svolání členské schůze COOP družstvo HB
  20.04.2018

  Svolání členské schůze COOP družstvo HB

  Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053)
  svolává dle článku 19., odstavce 1 stanov

  členskou schůzi,

  která se bude konat 10. května 2018 (ve čtvrtek) od 13.30 hodin
  v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

  Program členské schůze:

  1. Zahájení.
  2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
  3. Změna stanov družstva.
  4. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu družstva.
  5. Rozhodnutí o přejmenování statutárního fondu (rozvahový účet 423) na Zajišťovací fond družstva.
  6. Rozhodnutí o zřízení účelového fondu Operativní fond družstva.
  7. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2017.
  8. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
  9. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
  10. Diskuse k uvedeným zprávám.
  11. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku.
  12. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2018 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
  13. Schválení smluv dle § 59 a 61 zákona o obchodních korporacích.
  14. Různé.
  15. Závěr členské schůze.

  Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 13.00 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.

  Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

  Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání. Termín konání náhradní členské schůze bude sdělen uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

  Upozornění pro členy družstva:

  Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

  20.4.2018

  Představenstvo
  COOP družstvo HB

  Příloha ke svolání členské schůze COOP družstvo HB

  V souladu § 637 zákona o obchodních korporacích obsahuje pozvánka v příloze též návrh změn stanov COOP družstvo HB.

  Článek 4
  Předmět podnikání družstva

  • Doplnění „ , obchod s elektřinou“ za text „- výroba elektřiny“

  Článek 5
  Členský vklad a majetkové vztahy

  • Doplnění odst. 1 o vytučněný text:
   1. Základní členský vklad činí 800,– Kč (osm set korun českých) a je splatný současně s podáním členské přihlášky, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví něco jiného. Člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady.

  Článek 10
  Vyloučení

  • Nové znění odst. 2:
   2. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odstavce 1, který nemůže být dodatečně měněn. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

  Článek 11
  Úmrtí člena

  • Změna v odst. 1 o vytučněný text:
   1. V případě úmrtí člena zaniká členství dnem smrti. Družstevní podíl je předmětem dědictví. Dědic družstevního podílu může požádat družstvo o členství, o jeho žádosti o přijetí rozhodne představenstvo. Pokud dědic nepožádá o členství do pěti (5) měsíců ode dne právní moci usnesení, kterým bude dědické řízení ukončeno, má se za to, že dědic svého práva vzniku členství nevyužil (a situace je obdobná, jako kdyby představenstvo členství dědice odmítlo).

  Článek 12
  Zánik právnické osoby

  • Nové znění článku:
   Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo.

  Článek 13
  Vypořádací podíl

  • Nové znění celého článku:
   Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanovuje v pevné výši a je dán součtem částky 2500,- Kč za každý jeden základní členský vklad a dále částky 2500,- Kč na každých 800,– Kč dalšího členského vkladu či dalších členských vkladů vypořádávaného člena družstva. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nedohodne-li se družstvo se členem jinak (vypořádání v podobě nemovitostí vyžaduje schválení členskou schůzí). Družstvo je povinno vyplatit vypořádací podíl nejpozději do dvou (2) let ode dne zániku členství.

  Článek 14
  Fondy družstva

  • Nové znění celého článku:
   1. Nestanoví-li zákon něco jiného, není družstvo povinno vytvářet ani doplňovat zákonný rezervní fond. Může tak ovšem učinit dobrovolně – zřízení, zrušení nebo změna rezervního fondu a jeho doplnění nebo užití jeho prostředků (včetně přesunu do jiného fondu družstva) přísluší členské schůzi. Rezervní fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
   2. Dále družstvo zřizuje sociální fond – o jeho doplnění a použití rozhoduje představenstvo družstva.
   3. Družstvo je oprávněno zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy další účelové fondy. O zřízení a zrušení účelového fondu rozhoduje členská schůze. Zpravidla při zřízení účelového fondu může členská schůze určit i účel fondu a přijmout základní pravidla pro doplňování takového fondu, případně pro užití prostředků fondu. V rámci případných členskou schůzí stanovených pravidel rozhoduje o použití prostředků fondů představenstvo.

  Článek 17
  Základní povinnosti členů

  • Doplnění odst. 1 o nové písmeno f/ s textem:
   f/ údaje získané ze seznamu členů vedených družstvem používat výhradně pro svou potřebu (v případě, že údaje nebude používat jen pro svou potřebu, porušuje své členské povinnosti a nese i případnou odpovědnost za náhradu škody).
  Pozvánka na členskou schůzi COOP družstva HB 2018

  Příloha ke svolání členské schůze COOP družstvo HB

  Stanovy COOP družstva HB (19.6.2017)

  Stanovy COOP družstva HB 19.6.2017

   

   

  ARCHIV
  Pozvánky a informace 2008

  2008

  Pozvánky a informace 2009

  2009

  Pozvánky a informace 2010
  – –
  Pozvánky a informace 2011

  2011

  Pozvánky a informace 2012

  2012

  Pozvánky a informace 2013

  2013

  Pozvánky a informace 2014

  2014

  Pozvánky a informace 2015

  2015

  Pozvánky a informace 2016

  2015

  Pozvánky a informace 2017

  2015

  Comments are closed.

  • ×

   LETÁKY E-MAILEM

   Zaregistrujte ZDARMA svou e-mailovou adresu a pravidelně každý týden od nás budete dostávat aktuální letáky a novinky.

   LETÁKY E-MAILEM - REGISTRACE