HISTORIE DRUŽSTVA

ZALOŽENÍ DRUŽSTVA

logo_jednota_cervena

První spotřební a úvěrové družstvo – Potravní a úsporný spolek – bylo založeno v roce 1847 v Praze. Nákupní družstvo v Německém (Havlíčkově) Brodě bylo založeno na ustavující členské schůzi v prosinci 1904, kde bylo přítomno prvních 78 členů z řad pokrokových občanů. K vlastnímu zahájení činnosti došlo v roce 1905 otevřením prodejny v Horní ulici v Německém Brodě a tržba družstva za tonto rok činila 15 002,87 K. Postupně byly otvírány další prodejny ve Světlé n/S (1911), v Chotěboři (1912), v Dobroníně (1912) a v Ledči n/S (1912). Těchto 5 prodejen mělo ke konci první světové války již 2289 členů, tržba činila 1 035 687,12 K. Od roku 1918 do začátku druhé světové války (1939) bylo otevřeno 35 prodejen. K velkým úspěchům družstav v tomto období se počítá, že v roce 1928 byla v Havířské ulici v Německém Brodě postavena velká a moderní pekárna, sklad potravin, pražírna kávy, garáže, vlastní vlečka a 6 bytových jednotek. V roce 1943 mělo družstvo 37 prodejen, 5115 členů, tržba dosáhla 15 772 055,95 K. V průběhu druhé světové války němečtí okupanti nařídili, aby se malá družstva na okrese Humpolec, kam patřil i zrušený okres Německý Brod, sloučila a byla začleněna do Nákupního družstva v Německém Brodě. V roce 1945 mělo družstvo 60 prodejen a jednu provozovnu pohostinství, 7 137 členů a tržba dosáhla 24 653 076,55 K.

Po roce 1948 došlo k naprosto jinému státnímu pojetí družstevnictví, fakticky k likvidaci původní družstevní myšlenky. Socializace obchodu určila, že státní obchod se bude specializovat na větší obchodní závody a spotřební družstva budou převádět do své sítě střední a malé obchodní jednotky, zejména na vesnicích. V roce 1950 registrovalo družstvo již 444 provozoven, z toho 413 prodejen a 31 pohostinství, dále 73 výroben, 3 sklady potravin, 2 sklady zeleniny. Družstvo mělo již 20 904 členů, tržba dosáhla 530 792 949,50 Kč. Družstvo „Rozvoj“ zahrnovalo okresy Havlíčkův Brod, Ledeč n. S., Humpolec. Široký rozmach spotřebních družstev ukázal nutnost organizačních změn a proto velká oblastní družstva byla změněna na menší, ve většině případů v okresní. V družstvu „Rozvoj“ zůstalo 156 prodejen a 25 pohostinství. K zásadním změnám došlo v šedesátých letech, kdy došlo k územní reorganizaci a slučovaly se správní okresy. Vznikla Jednota, lidové spotřební družstvo Havlíčkův Brod, která provozovala zejména venkovské prodejny a provozovny veřejného stravování v okrese Havlíčkův Brod. Celé období 70. – 80. let je charakterizováno silnou investiční výstavbou a tak byly budovány nové stavby a rekonstruovány či přestavovány stávající provozovny. V roce 1989 mělo družstvo cca 260 prodejen a 130 provozoven veřejného stravování. V průběhu následujících let došlo v důsledku restitučních zákonů, z důvodu zásadních změn financování (výrazné zvýšení úrokových sazeb), vzniku soukromé konkurence, změn legislativy i z důvodu nepřipravenosti družstva na tento stav k výraznému snížení jak prodejen, tak i PVS. Odprodejem hotelu Slunce v roce 1994 družstvo definitivně opustilo činnost PVS.

jednota_nova-1024x268V rámci transformace družstva došlo ke změně jeho názvu na Jednota, obchodní a výrobní družstvo Havlíčkův Brod. V roce 1993 dosáhlo družstvo svého dna. V tomto roce klesl maloobchodní obrat na necelých 400 mil. Kč (oproti skutečnosti 1990, kdy dosáhl 799 mil. Kč). Současně se ale družstvo díky odprodejům řady nemovitostí vypořádalo s nepříznivou finanční situací a nastartovalo opět svůj rozvoj. Zaměřilo se zejména na městské prodejny (Chotěboř, Ledeč nad Sázavou, Humpolec aj.). Maloobchodní obrat narůstal, nicméně v roce 1997 došlo v důsledku příchodu zahraniční konkurence do okresu Havlíčkův Brod k jeho další stagnaci. Díky dobrým hospodářským výsledkům se ale postupně podařilo opět obnovit růst. Výrazný nárůst konkurence ze strany zahraničních řetězců výrazně ovlivnil další působení družstva. Desítky, především vesnických smíšených prodejen, které družstvo odprodalo, případně v nich ukončilo nájem, byly uzavřeny z důvodů další ekonomické neudržitelnosti. Zásadním vývojem prošlo i finanční ozdravení družstva. Vklady družstva převyšují objem úvěrů družstva. Úspěchem bylo odkoupení pozemků, které byly dříve v trvalém užívání, v roce 2003. V průběhu roku 2003 a počátkem roku 2004 byly odkoupeny veškeré pozemky v trvalém užívání v objemu cca 31 tis. m2 v celkové hodnotě více než 1 700 tis. Kč. V roce 2005 bylo vybraných lokalitách proinvestováno cca 15 mil. Kč a v roce 2006 dalších 10 mil. Kč.

Zásadním zlomem pro další vývoj družstva byla realizace fúze s Jednotou Kroměříž v roce 2011. V rámci této fúze došlo ke změně názvu na COOP družstvo HB. Díky zásadní restrukturalizaci bývalé Jednoty Kroměříž, změnám v logistice a nastavení aktivní cenové politiky se podařilo přes cca 20% pokles počtu maloobchodních prodejen zvýšit maloobchodní obrat o více ež 60% a tento MO nadále narůstá. V rámci regionu Morava jsme následně získali další prodejny v Přerově a ve Vsetíně, které jsme převzali od bývalé společnosti Moravia Trading.

Logo_COOPHB_120

V roce 2014 jsme pak po složitých jednáních převzali do nájmu všech 70 prodejen Jednoty Moravské Budějovice. Maloobchodní obrat prodejen JMB v roce 2014 u řady prodejen výrazně poklesl ještě před jejich převzetím (Náměšť nad Oslavou, Telč, Třebíč aj.) a bude náročné se dostat zpět na čísla z roku 2013. Převzetí 70 prodejen vyšlo na cca 100 mil. Kč (včetně kauce na nájemné), nicméně jsme se již částečně s cash flow vyrovnali. Zásadním způsobem jsme změnili obchodní i cenovou politiku. Během 21 dnů jsme přešli na náš IT systém u 27 velkých prodejen a velkoobchodu, v současné době probíhá postupný přechod u zbývajících 43 prodejen již pomalejším tempem. Obchodní politika se přizpůsobuje systému COOP Centra, 21 prodejen bylo také zařazeno do řetězců COOP TIP a COOP TUTY.

První činovníci byli

 • Představenstvo
  – předseda a zároveň ředitel: Antonín Zvolánek
  – člen ve funkci pokladníka: František Zvolánek
  – člen ve funkci kontrolora: Alois Neubauer
 • Dozorčí rada
 • Předeseda
  – Julius Janáček
 • Členové
  – Antonín Píša
  – Václav Anděl
  – Antonín Semerád
  – Jan Hlaváč
  – Václav Čapek
  – Josef Doležal
  – Jan Výborný
  – Tomáš Jůzl

Názvy družstvaodznak_jednota_HB

 • 1905 – 1934 – Nákupní družstvo v Německém Brodě
 • 1935 – 1945 – Nákupní a výrobní družstvo v Německém Brodě
 • 1945 – 1952 – „Rozvoj“, nákupní a výrobní družstvo v Havlíčkově Brodě
 • 01.02.1953 – 30.09.1956 – Okresní svaz spotřebních družstev v Havlíčkově Brodě (OSSD), v působnosti družstva byla ustavena Vesnická spotřební družstva (VSD) Jednota
 • 01.10.1956 – 30.06.1960 – Jednota, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě
 • 01.07.1960 – 30.06.1963 – Jednota, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě se sídlem v Chotěboři
 • 01.07.1963 – 31.05.1978 – Jednota, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě
 • 01.06.1978 – 13.07.1992 – Jednota, spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě
 • 14.07.1992 – 17.06.2011 – Jednota, obchodní a výrobní družstvo Havlíčkův Brod
 • od 17.06.2011 – COOP družstvo HB

Orgány družstva

 • Představenstvo družstva
  – od roku 1905 do 1919 mělo 3 členy
  – od roku 1920 mělo 5 členů
 • Dozorčí rada
  – od roku 1905 do 1919 měla 9 členů
  – od roku 1920 měla 12 členů

odznaky_jednota_HB

 • Za dobu více než 100 let zastávali funkci předsedy představenstva – ředitele:
  – Antonín Zvolánek /1905-1911/
  – František Zvolánek /1911-1914/
  – Josef Husa /1914-1921/
  – Bohumil Beneš /1921-1938/
  – Vojtěch Vorel /1938-1952/
  – František Hovorka /1952-1964/
  – Josef Prchal /1964-1978/
  – Bohuslav Beránek /1978-1979/
  – Jan Doležal /1980-1990/
  – Milan Šulc /1990-1991/
  – Ing. Vladimír Stehno /1991-dosud/
 • Ve funkci předsedy dozorčí rady – kontrolní komise se vystřídali:
  – Julius Janáček /1905-1910/
  – Josef Husa /1910-1913/
  – Antonín /Čech 1913-1914/
  – Josef Doležal /1914-1917/
  – Josef Kroufek /1917-1927/
  – František Zachariáš /1927-1942/
  – Robert Horák /1942-1952/
  – Bohdan Baloun /1952-1969/
  – Rudolf Brychta /1969-1972/
  – Josef Havel /1972-1990/
  – Jan Trtík /1990-1997/
  – Vladimír Kubát /1997-2014/
  – Miroslav Tecl /2014-dosud/
KOMPLETNÍ HISTORII DRUŽSTVA SI MŮŽETE PŘEČÍST V DOKUMENTU KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DRUŽSTVA.

Comments are closed.

 • ×

  LETÁKY E-MAILEM

  Zaregistrujte ZDARMA svou e-mailovou adresu a pravidelně každý týden od nás budete dostávat aktuální letáky a novinky.

  LETÁKY E-MAILEM - REGISTRACE